Home > Projecten

Projecten

Wij zijn super trots dat we direct bij de start in 2019 betrokken zijn bij een aantal toonaangevende projecten. We brengen onze kennis en vaardigheden in om samen met onze opdrachtgevers het beste uit het project te halen. Dagelijks bouwen we samen met onze opdrachtgevers onze projecten uit en maken we meer mogelijk! We werken aan projecten als:

Vlotburg

Gebiedscontract Kop van Noord-Holland. Voor de aannemerscombinatie WaakSaam leveren wij de manager. WaakSaam beheert alle provinciale (vaar)wegen incl. groen, kunstwerken en installaties in de kop van Noord-Holland.

Herepoort Groningen

Dynniq realiseert voor de Combinatie Herepoort op de ring Groningen de DVM-systemen en de verkeerssystemen. Als Part of Project ondersteunen wij Dynniq door voor hen de projectdirecteur te leveren.

Coentunnel

Sinds de aanleg van de tweede Coentunnel ligt ook langjarig het beheer en onderhoud bij het consortium Coentunnel Company Maintenance. Wij leveren de projectdirecteur namens TBI, Besix en Dura Vermeer.

Oeververvanginen Noord-Holland

Voor de tender Samenwerkingsovereenkomst Oeververvangingen van de Provincie Noord-Holland voor de aannemers combinatie Ploegam – Dura Vermeer – Van den Biggelaar heeft Part of Project de tender begeleid.