Home > Beschouwing

Beschouwing

“Het zijn niet de sterkste van een soort die overleven en ook niet de meest intelligente. Het zijn degenen die zich het beste aanpassen aan veranderingen” [Charles Darwin]. Wij omarmen deze wijsheid en zijn dagelijks bezig met de wereld van morgen: deels door projecten te realiseren die bijdragen aan de openbare ruimte van morgen maar ook deels door de veranderende markt te beschouwen en te verkennen. Wat betekent dit? Wat kunnen we doen? Wij geloven dat een klein stapje voor een individu een grote voor de organisatie kan zijn (zoals Neil Armstrong al zei: “A small step for a man a giant leap for mankind”).

Eén jaar oud of beter gezegd: Jong!

Een jaar geleden begon ons avontuur. Nu een jaar later is ons avontuur nog lang niet af! We ondernemen met veel plezier en kijken met veel vertrouwen naar de toekomst! Na een jaar is het ook goed om kort terug te kijken. In ons eerste jaar is veel verlopen zoals we gehoopt hadden, zelfs in een bijzondere periode met COVID-19. Toch hebben we ook verbazing gehad. Als Part of Project geloven wij in samenwerken. De kracht van samenwerken zit ook in het samenbrengen van verschillende kennisvelden en invalshoeken binnen een project, dan maak je meer mogelijk! Afgelopen jaar hebben wij diverse keren gekeken naar mooie uitdagende functies bij overheden, waarbij wij er zeker van waren kennis en kunde te kunnen toevoegen, bijvoorbeeld vanuit ons perspectief vanuit de aannemerszijde. Keer op keer waren wij verbaast dat de overheid structureel vraagt om vele jaren werkervaring bij de overheid. Natuurlijk zijn er specifieke vaardigheden nodig bij de overheid, die misschien minder noodzakelijk zijn bij de commerciële partijen. Gelijktijdig realiseren we ons dat andere invalshoeken projecten sterker maken en dat kennis vanuit commerciële markten vroegtijdig betrekken een ingezette ontwikkeling is met o.a. de groei in het aanbesteden van bouwteams. Onze roep is om komend jaar met elkaar te verkennen of we de afstand tussen publieke en private markt komend jaar niet kunnen verkleinen en projecten met elkaars kennis vroegtijdig kunnen versterken! Welke overheid durft het aan om niet te vragen naar werkervaring aan de publieke kant, maar specifiek naar eigenschappen die noodzakelijk? Wij denken graag met u mee om zo in de breedte ons vak verder te ontwikkelen en het hokjes-denken los te laten!

Wanneer is data waardevol?

Data is het nieuwe goud, maar welke data nu daadwerkelijk waardevol is, weet nog niemand. Wat gaat de zogenaamde ‘open source data’ of de zelfrijdende auto veranderen aan de openbare ruimte? Gaat de automatisch vergaarde data met de diverse algoritmes meerwaarde leveren aan de mogelijke stap naar ‘first time right’ bouwen en predictive maintenance? Eén ding is zeker: de wereld is hard aan het veranderen! Zonder een actieve rol in de datatransitie weet je zeker dat je straks met lege handen staat. Ben je als bedrijf een koploper of wellicht een goede volger? Keuzes die van grote impact zijn op de toekomstbestendigheid van jouw afdeling, het gehele bedrijf of misschien (beter gezegd: met grote waarschijnlijkheid) zelfs de gehele branche. Wat betekent dit voor uw organisatie en uw projecten in de komende periode? Doet u mee of wacht u af? Wij zijn ook dagelijks met deze vragen bezig en hebben ook de eerste stappen gezet om beide branches te verenigen! Wij kunnen leren van de digitale wereld en de digitale wereld kan leren van ons die dagelijks bezig zijn de fysieke wereld in te richten!

Samenwerken volgens de letter of de geest van het contract?

Opdrachtnemers en opdrachtgevers hebben over en weer een gezond wantrouwen. In ons beeld is dit ontstaan doordat in het verleden in het voortraject de besliskracht en – macht volledig bij de opdrachtgever lag. Na gunnen lag de realisatiekracht en – macht volledig bij de opdrachtnemer. Als de wereld niet dynamisch zou zijn, zou dit kunnen werken. Maar de werkelijkheid buiten wijkt altijd af van hetgeen vooraf gedacht was. Als we deze dynamiek als uitgangspunt nemen, dan is samenwerken de sleutel tot een goed project. Vertrouwen is onmeetbaar, niet tastbaar maar ook onmisbaar in een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Welke contractvorm gekozen wordt maakt niet uit. Wanneer de grondhouding over en weer wantrouwen is, zal het nooit een succes worden. Begrip voor elkaars wereld, begrijpen wat we zeggen, ruimte geven aan een ieder zijn doelstellingen en deze verenigen in een gezamenlijk projectdoel kan helpen. Deze mogelijkheden moeten juridisch geborgd zijn in een contract, maar belangrijker nog: onze ervaring is dat dit besef moet leven aan alle zijden van de tafel.

Is de projectorganisatie nog wel de juiste?

Op vele plaatsen wordt het wiel opnieuw uitgevonden. Iedereen bedenkt voor zijn project een nieuwe en de beste oplossingen. Wij denken dat dit efficiënter kan. Waarom krijgen we het niet voor elkaar om binnen een afdeling, bedrijf of zelfs de gehele branche deze kennis te delen? Waarom blijven we alles inrichten als afzonderlijke projecten met pieken en dalen in de capaciteitsvraagstukken en waarom kunnen wij niet bedrijfsmatig gaan werken?

Een huidige snel veranderende markt vraagt om flexibiliteit maar ook om nieuwe oplossingen en technieken snel te omarmen. Tegenwoordig gaat alles sneller en daarmee verandert alles ook weer sneller. Natuurlijk heeft deze transitie ook voor uw organisatie tijd nodig. Onze ervaring is: begin klein en doe het stap voor stap. Leer en stimuleer! Wij hebben reeds aangetoond dat organisaties efficiënter en effectiever werken, het werkplezier toeneemt en het lerend vermogen groeit.